Abteilung Grünland und Futterbau/Ökologischer Landbau

INTERREG 4A

german english danish


Forøgelse af ressourceeffektiviteten i mælkeproduktionen

INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N., gefördert von der EU (European Union)
R. Loges, T. Biegemann, S. Chen, P. Schönbach, M. Kämper, M. Schmeer, A. Herrmann, K. Søegaard, I. Sillebak-Kristensen, O. Edlefsen  and F. Taube

interreg.png
Fig. 1: Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N
region (www.interreg4a.de)

Mælkeproduktion spiller en betydelig økonomisk rolle i Syddanmark-Slesvig-K.E.R.N. regionen. På basis af et foderareal på over 200.000 ha producerer mere en 4000 malkekvægsbedrifter årligt 2,8 milliarder kg mælk, og tendensen er stigende. Denne intensive mælkeproduktion forårsager en stor belastning af miljøet i regionen i form af kvælstofudvaskning til grund- og overfladevand (især for majs), emission af drivhusgasser (lattergas, CO2) og højt forbrug af ikke fornybare energikilder.         

Projektets overordnede mål er at udvikle mælkeproduktionssystemer, der er tilpasset regionale klima- og jordbetingelser, hvor ressourceeffektiviteten er forbedret og miljøbelastning er reduceret. Målet skal opnås gennem en regional dansk-tysk sammenslutning af forskning og industri til et vidensnetværk indenfor mælkeproduktionssystemer ved

  • Udveksling af viden mellem projektets partnere.
  • Opnåelse af ny viden indenfor væsentlige områder gennem tilpassede eksperimentelle undersøgelser afstemt mellem projektpartnerne.
  • Systemanalyser af typiske nordtyske og syddanske mælkeproduktionssystemer på grundlag af data fra hele regionen. Der vil være fokus på græsproduktion som en del af sædskiftet (typisk dansk) eller varig græs (typisk tysk), majsdyrkning til ensilage og semi-intensive produktionssystemer med lavere indsats af energi og gødskning. Der vil være fokus på produktivitet og miljøbelastning ved forskellige alternative foderproduktionssystemer.
  • Hurtig vidensoverførsel i praksis indenfor landbruget (artikler i fagtidsskrifter, gennemførelse af informationsarrangementer til landmaend, konsulenter og myndigheder bl.a. workshops og markvandringer).

Poster

 

PROJEKTPARTNER

Dr. Ralf Loges, Thorsten Biegemann, Shimeng Chen, Dr. Philip Schönbach, Mirja Kämper, Maria Schmeer,
Professor Dr. Antje Herrmann, Professor Dr. Friedhelm Taube
University of Kiel, Germany
Institute of Crop Science and Plant Breeding
- Grass and Forage Science/ Organic Agriculture -
Hermann-Rodewald-Str. 9
D 24118 Kiel, Germany
Tel. +49 431 880 4654
Fax  +49 431 880 4568
Email: rloges@email.uni-kiel.de
http://www.grassland-organicfarming.uni-kiel.de

Dr. Karen Søegaard, Dr. Ib Sillebak-Kristensen, Ove Edlefsen
Aarhus University Denmark, Denmark
Department of Agroecology and Environment
Research Centre Foulum
Blichers Allé
Postbox 50
DK-8830 Tjele, Denmark
Tel: +45 89991834
Email: Karen.Soegaard@agrsci.dk
Danish Institute of Agricultural Sciences, Aarslev, Denmark

Ove Edlefsen
Jyndevad experimental station/ Department of Agroecology and Environment
Flensborgvej 22
Jyndevad
DK 6360 Tinglev, Denmark
Department of Food Science

Projektperiode: 2010-12,
Financing: The project is financially supported by the EU Interreg IVA programme.

Aktuelles

Lehre

Forschung und Publikationen

Links